Gníomhaíocht/Activity

An Clár – The Programme

Teanga ~ Language:

 • Gramadach – Grammar
 • Físthuiscint – Video Comprehension
 • Cluasthuiscint – Audio Comprehension
 • Agallaimh – Interviews
 • Rólimirt – Roleplay
 • Podchraoladh – Podcasting
 • Láithriú Raidó – Radio Presenting
 • Tráth na gCeist – Quiz

  Ceol, amhráin & rince ~ Irish music, song & dance:

 • Comórtais – Competitions
 • Seisiúin – Sessions
 • Céilí – Dance
 • Dioscó – Disco
 • Amhránaíocht –Song
 • Ceolchoirm – Concert
 • Láithriú raidó – Radio Presenting
 • Agus areile

  Spórt – Réimse áiseanna – range of facilities, including:

 • Cispheil – Basketball
 • Camógaí – Camogie
 • Peil – Football
 • Iománaíocht – Hurling
 • Agus areile

 Punann – Portfolio

Usáidfidh na daltaí fón póca – Students will use mobile on the course.

Uaslódálfar pictiúir de obair scríofa agus taifid d’obair ó bhéal – Students will upload written and oral work to an online portfolio.