Clár ama/Timetable

  Clár ama samplach – sample timetable:

Aiseolas Rialta agus Tuairiscí abhaile
Regular feedback and reports to home

Pointí bronnta/bainte ar bhonn rannpháirtíochta
Points awarded/deducted based on participation

Agallamh aonair ar an lá deireannach le haiseolas
Individual interview on the final day with written feedback

Gníomhaíochtaí ó 9.00rn. go 11.00in.
Activities from 9am to 11pm.

Tráthnóna 29ú Iúil go 9.30in. an 3ú Lúnasa
Arrive evening of 29/07. Depart evening of 03/08.