Ionad/Venue

  Coláiste Fhlannáin

Scoil chónaithe suite in Inis – Boarding school in Ennis

Páirceanna imeartha is áiseanna spóirtRange of sports facilities

Traidisiún fada ceoil – Long musical tradition

Múinteoirí le hard-taithí – Highly experienced Teachers