Eolas/Info

  An Ghaeilge

Oireann Meitheal dóibh siúd amháin a bhfuil grá acu don teanga.
Meitheal na Gaeilge suits only those who attend in a spirit of genuine affection for the language.
Roimhré, uaslódálfaidh an dalta taifeadadh a léiríonn caighdeán maith Gaeilge labhartha cheana féin.
During online application, the student will upload a recording which should display a prior decent standard of Irish.

  …agus an Ceol  Gaelach

Tabharfar deiseanna gníomhaíochtaí cultúrtha traidisiúnta.
The course provides opportunity to enjoy trad activities.
Mar sin féin, ‘sí an teanga an fócas príomha.
The language is the prime focus however.

  Gradaim agus scoláireachtaí – Awards & Scholarships

Bronnfar gradaim agus scoláireachtaí ar bhonn rannpháirtíochta sna gníomhaíochtaí.
Awards and scholarships will be presented. based on participation in the various activities.

  An Fón Póca – The mobile phone

Usáidfear an fón mar ghléas foghlama.
The mobile will be used as a learning aid.
Gearrfar píonós de dheasca mí-usáide.
Sanctions will apply for inappropriate use.

  Bia – Food

Béilí sa cheaintín
Canteen meals
Siopa sneaice. Glacfar airgead tirim nó cárta
Tuck shop. Cash or card accepted

  Lóistín – Accommodation

Suanliosanna beaga
Small dormitories
Feighlíocht oíche
Supervised at night time
Scartha ar bhonn inscne
Boys & Girls on separate floors.

  Aois – Age

Thar trí bliana déag.
13 or over on January 1st 2024.